Hur tar vi hand om dig?

GoGuru har olika sätt att möta dig som unik individ med dina unika behov. Det kan handla om allt från att komma ur återkommande svåra livssituationer eller att hitta sätt nå din fulla potential och leva ett lyckligare mer meningsfullt liv. Huvudpoängen är att du kommer att lära känna dig själv bättre och vad du specifikt behöver. Med de nya upptäckterna och insikterna kommer nya sätt för dig att förhålla dig till situationer, utmaningar och livet. Syftet är att du ska få ett bättre liv. Bara du vet vad det innebär för dig.

Beroende på vad du vill ha hjälp med anpassar vi upplägget.

Coachande samtal kan handla om till exempel:
– Hitta rätt i svåra livsval.
– Hitta vägar att nå nya nivåer och mål.
– Förstår mera om dig själv och vad du behöver
– Ta dig från självkritik till självkärlek
– Självledarskap
– Hur du kan leva ditt liv på dina villkor
– Hitta och lita på din inre vägledning och intuition.
– Gå från motstridig rebell till krigare för din egen sanning
– Att ta dig från att vara fången i dina egna tankar till att njuta av ett liv i kroppslig och medveten närvaro där du bestämmer dina tankar.

Coachande och terapeutiska samtal vid tuffare utmaningar:
– Lära dig hantera svåra stressreaktioner, panikattacker och andra starka reaktioner.
– Lära dig att hantera trauman och avsluta naturliga defensiva försvarsresponser som blivit undertryckta.
– Skapa mening i återkommande beteende mönster som är hinder i ditt liv.

Att bygga upp förmågan att leva ett lyckligare mer fullt liv i trygg närvaro i sig själv och med andra. Att uppskatta livet oftare och längre stunder. Med din sanna visdom och din sanna kraft.
“Knowing others is intelligence;
knowing yourself is true wisdom.
Mastering others is strength;
mastering yourself is true power.”
― Lao Tzu, Tao Te Ching

Vad har vi för tjänster som motsvarar detta?

Inledande samtal

two women sitting on ground near bonfire
 • Etablera en förståelse av behovet och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt sam-arbete.
 • Tid: 30 min
 • Telefon eller online.
 • Kostnadsfritt

Coachande samtal

black coach reaching hand to woman
 • Det är har vi tillsammans jobbar med att skapa de förändringar du vill se i ditt liv, med dina unika behov och med din unika potential.
 • Tid: 60 min
 • Plats: Online tills vidare
 • Kostnad: 850 kr
 • Paket om 5 timmar –
  750 kr / timme

Coachande samtal och somatiska verktyg

angry animal big carnivore
 • Vid traumatiska reaktioner, svåra stress reaktioner och återkommande panikattacker jobbar vi också med kroppen (somatiskt) för att skifta tillstånd och mönster och få dig tillbaka som mästare i ditt eget liv. Inspirerat från Somatic Experiencing.
 • Tid: 90 min
 • Plats: Online tills vidare
 • Kostnad: 1275 kr
 • Paket om 5 timmar –
 • 1125 kr / 90 min