Längtar du efter positiv förändring?

Skapa nya förmågor hos dig, ditt team och din organisation.
Öka välmåendet och leverera mer värde för dig i ditt eget liv eller för dina kunder.

Vill du som individ utveckla dig eller vill du se till att ni som team bli mer produktiva och samtidigt mår bättre?

 

IndividTeam
Om Go Guru

Om Go Guru

För mera mänsklighet och bättre resultat.

I samklang med detta syftet arbetar vi med individer och teams utveckling.

Att etablera en nivå som tidigare inte varit möjlig.

Att relatera till andra och varandra på ett konstruktivt sätt som bygger upp och stärker.

Som individ handlar det mycket om att lära sig förstå och lyssna till sin inre röst.

I dialog möter vi er med respekt och ödmjukhet.

Tillsammans skapar vi vägen som leder bäst till dit ni vill vara.

Läs mer

Vad vi kan göra för dig som individ

I coachande samtal och med metoder som hjälper att mildra trauman får du gradvis ett bättre liv.

Förstår mera om dig själv och vad du behöver

Tar dig från självkritik till självkärlek

Mildrar påverkan stress har på dig och minskar panik attacker och återupplevandet av tidigare trauman

Du får verktyg att skapa dig ett lyckligare liv

Bli guru i ditt eget liv – Go Guru!

Veta mer
Vad vi kan göra för dig som individ
Vad vi kan göra för ditt team

Vad vi kan göra för ditt team

Hjälper team att komma ur frustration och konflikt till tillit och produktivitet.

Etablerar team där medlemmarna är trygga att använda hela sin förmåga.

Skapar förutsättningar för grupper att bli stabila team som stannar ihop längre så att dom hinner nå höga prestationsnivåer tillsammans

Utvecklar teams förmåga att jobba agilt

Stöttar din organisations agila transformation

Använder vetenskapligt utvecklade och empiriskt beprövade metoder

Utvecklar teamets förmåga att ta en stor del av ledarskapet vilket sparar tid för dig som chef.

Som chef får du hjälp att kraftigt öka din förmåga att utveckla team

Teamen blir guru i sin egen utveckling – Go Guru!

Veta mer

Kontakt

Det är genom mötet och dialogen vi hittar varandra bäst.